Hoe ziet Convins telemarketing in de toekomst floreren?

Hoe ziet Convins telemarketing in de toekomst floreren?

Telemarketing is en blijft een essentieel hulpmiddel voor bedrijven die producten en diensten ontwikkelen en dit willen toetsen bij bestaande of nieuwe klanten. Het versturen van informatie per post of mail wordt navenant gezien als bulk waarbij de conversie gemiddeld minder dan 1% bedraagt. 

Door het inzetten van eigen telemarketeers, of het uitbesteden van telemarketing, kan de conversie een stuk hoger uitkomen. Gemiddeld ligt de conversie van Convins op 4% tot 6% op een eerste telemarketing campagne en indien de samenwerking langer duurt loopt deze op tot 10% tot 15%!

Communicatie in de vorm van telemarketing is en blijft persoonlijk. Zakendoen met elkander zal in de toekomst naast de kwaliteit van het product of dienst ook worden bepaald door de gunfactor. Dit vertrouwen wordt vaak opgewekt door het correct nakomen van de afspraken die je al telefonisch maakt en waarbij de gesprekspartner dit verder overpakt indien er een afspraak aan ten grondslag ligt. 

De uitdaging blijft zoals in elke business dat telemarketing op de juiste wijze moet worden uitgevoerd. Indien het niet professioneel wordt opgepakt doordat er te ‘’agressief’’ wordt gebeld, dan kan dit leiden tot imagoschade. Toets daarom altijd de referenties van de telemarketeer die voor u een project oppakt, of het telemarketingbureau die de campagne voor u gaat uitvoeren. 

Convins ziet met volle vertrouwen de toekomst van telemarketing tegemoet.